Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

Awarded: NOK 1.3 mill.

The SCANCOR Postdoctoral Program supported my pursuit of an academic career in multiple ways. First, it enabled me to establish contacts with several academics at Stanford, whose work is relevant for my projects. This includes both well-known professors as well as other postdocs. These contacts will also be helpful for my future academic career and I will be able to make use of them in my new position at the University of Oslo. Second, through attending several graduate course (e.g. on Social Network Analysis or Higher Education and Society in the USA), I was able to extend my methodological skills as well as knowledge on higher education policy, which will be helpful for my future academic career. Third, I participated in the postdoctoral teaching certificate program that Stanford offers with the aim to further improve my teaching skills. While I was not able to finish the program due to my early departure, some of the courses will be recognized as part of my teaching qualification training at the University of Oslo. Finally, through talks with my faculty mentor, visiting scholars, the director of the Postdoctoral Program as well as members of the wider SCANCOR community I was able to get relevant input for my postdoctoral project, other publications, and research projects.

-

Unge nordiske forskere med nylig avlagt PhD fra Danmark, Finland, Sverige og Norge får gjennom det felles nordiske postdoktorprogrammet til SCANCOR en helt enestående mulighet til å utvikle seg i daglig interaksjon med forskere på forskningsfronten i sitt felt. De øvrige nordiske SCANCOR-medlemslandene har finansiering til postdoktorordningen på plass for de kommende to år. Vi er takknemlige for at Forskningsrådet har støttet og finansiert ordningen tidligere år og håper at Forskningsrådet også vil støtte kostnadene forbundet med et toårig postdoktoropphold ved Stanford for en norsk forsker i 2017-2019. Prosjektet går i korthet ut på å ansette en norsk postdoktor for to år (2017-2019) ved Stanford. I perioden vil postdoktoren få mulighet til å videreutvikle egen forskning i et toppmiljø. Postdoktoren vil i tillegg inngå i samarbeidsprosjekter med forskere fra Stanford. Postdoktoren vil få tett oppfølging og veiledning av en utvalgt Stanford-professor som fungerer som mentor i postdoktorperioden. Mentoren forplikter seg også til å involvere postdoktoren i sin egen forskning. Postdoktoren vil dermed få den beste mulighet til å utvikle egen forskning og skape et forskernettverk innenfor områder der Stanford ligger i den absolutte toppklasse i verden; bl.a. innenfor management studies, sosiologi, utdanningsvitenskap og statsvitenskap. Forskningsrådets medlemskap i SCANCOR sikrer at dette er et nasjonalt tilbud for norske forskere, og ikke kun for kandidater tilknyttet de enkelte medlemsinstitusjonene. Vi søker Forskningsrådet om å dekke personal og indirekte kostnader i forbindelsen med ansettelsen ved Stanford. I tillegg søker vi om utenlandsstipend for hele toårsperioden, samt mulighet til å få refundert dokumenterte reisekostnader i forbindelse med overfart og tilbakereise for postdoktoren.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid