Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Styresystem for flerbruks arbeidskatamaran.

Alternative title: Control system for multi-purpose working catamaran.

Awarded: NOK 0.13 mill.

The project's main objective is to develop a new control system for a working catamaran so it can be used all year round for both fisheries and other work assignments for the aquaculture industry. In this pilot project, typical operational profile will be defined and also various requirements such a system must meet in order to be a safe workplace, while providing efficient and profitable operation. Based on the pilot project and experience in fisheries - and offshore industry, a project proposal for a main project will be developed. Several meetings with different stakeholders in the value chain will be carried out in the pilot project.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å kunne bli en sikker arbeidsplass, samt sørge for effektiv og lønnsom drift. Basert på forprosjektet og erfaring fra fiskeri - og offshore næringen skal det utvikles forslag til en innovasjonen som blir målsetting å utvikle i selve hovedprosjektet. Man legger opp til et eller flere arbeidsmøter med ulike partnere som dekker hele verdikjeden av fartøyet fra design, utstyr og operasjon.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2