Back to search

PROFORSK-Skole og samfunn

Hvorfor det? - en utstilling der barn viser fram egen forsking

Alternative title: Children´s Science Fair in Norway

Awarded: NOK 0.50 mill.

"Hvorfor det?" ("Why?") is the name of a Norwegian adaptation of the American science fair concept. Children between the ages of 8 and 13 will participate with their own research. The fairs are mostly organized by parents and participation is voluntary. Children work on the project in their spare time. At some schools the children receive follow-up during their After-school program ("Skolefritidsordningen"). The children use a scientific method developed for children by the Research Council of Norway. On the day of the exhibition, participants present their research on a poster and orally for judges (typically practicing scientists) and the public. The aim of this project, supported by the Research Council of Norway, is to make the science fair a Norwegian tradition and include schools more in the fairs. An organization will be founded for the purpose. To achieve our goal, we have reached out to parents and schools around Norway in order to create enthusiasm for and knowledge about the science fair. Furthermore, we have created a wiki and materials like invitations, diplomas and evaluation forms that are used by new organizers. Finally, we have developed a webpage to be used by many organizers. The webpage will give access to necessary materials and a wiki for how to organize the event. Participating children with their parents may enroll and get support. Participation in a science fair inspires curiosity and creativity in children. Choosing their own projects fuels their desire to learn. Participants learn about the scientific method through practice and receive positive feedback from real scientists. They learn that science can be fun and take great pride in their achievements.

Hvorfor det? er en forskerutstilling for barn i alderen 8-13 år. Utstillingen arrangeres av foreldre, deltakelse er frivillig og arbeidet skjer på fritiden. Barn deltar med egne forskerspørsmål og bruker Nysgjerrigper-metoden underveis. De viser fram resultatet sitt på en plakat og presenterer det for dommere med forskningsbakgrunn som gir personlig tilbakemelding til deltakerne. Utstillingen er så langt arrangert til sammen 6 ganger på Kolbotn, Skøyen og Singsaker med 50-60 deltakende barn. I november 2016 vil Skøyen, Korsvoll og Huseby skole arrangere Hvorfor det?. Formålet med Hvorfor det? er at barn skal få mulighet til å utforske egne spørsmål. Gjennom dette får barna - lære forskningsmetode og kritisk tenkning. - stimulert sin nysgjerrighet og kreativitet. - en praktisk tilnærming til realfaglige og andre problemstillinger. - kunnskap om hvordan forskere arbeider og interesse for forskning som karriere. - motivasjon for å lære ved selv å velge sine problemstillinger. - tilpasset opplæring. - mestringsfølelse og opplevelse av å bli sett. Hovedstrategien videre er å spre Hvorfor det? til flest mulig skoler slik at konseptet blir bedre kjent og det blir et levende nettverk av arrangører. Her vil jeg henvende meg til ressurssterke områder med foreldre med høy utdanning. Imidlertid ser jeg at de barna som får det største løftet av å delta i Hvorfor det?, er barn som av ulike grunner ikke trives så godt i skolen. Mange av disse har ofte ikke tilstrekkelig foreldrestøtte eller kommer fra områder med mindre ressurssterke foreldregrupper. Jeg ønsker derfor å utvikle Hvorfor det?-modeller hvor skolen er mer involvert, fortrinnsvis gjennom SFO. I tillegg vil jeg skape en bevegelse av engasjerte voksne med både foreldre, lærere, forskningsformidlere og andre som deler erfaringer, idéer og inspirerer hverandre. Jeg vil arrangere samlinger hvor man kan møtes og en utvikle "digital allmenning" for spørsmål og deling av erfaringer og materiale.

Funding scheme:

PROFORSK-Skole og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project