Back to search

PROFORSK-Skole og samfunn

Din kropp i bevegelse

Alternative title: Your body in motion

Awarded: NOK 0.50 mill.

In 2017, the famous travelling exhibition "BODY WORLDS" will come to the NTNU University Museum. BODY WORLDS has toured the world for 20 years and has been seen by 40 million people. BODY WORLDS is an exhibit that shows human anatomy in a unique way, by displaying dead bodies that have undergone plastination. The exhibit tells the story of the human body with all its amazing features. "Your body in motion" is a side activity being offered in conjunction with the exhibition that features research on the body in motion. The main goal is to profile research in anatomy, physiology and biomechanics during movement, focused on children and young adults. The target group is children and young adults in general, with an emphasis on teens aged 14-18. In a station near the exhibition, children and young adults will be able to meet researchers and learn about their studies on how the body works. Are there limits to our amazing body? What effects do strength and endurance training have? Can new technologies help us learn more about how the body works during the course of everyday life and during exercise? How do scientists study these different themes, and what is their workday like? Children and young people who visit the station will be included in participatory activities. They will conduct simple tests on their bodies. The tests are: Endurance measurements using a bicycle ergometer for the legs and torso; a study of power development and resilience; and an analysis of movement patterns and energy consumption during various activities, measured with the help of new sensors. The activities will use new technology to encourage curiosity about this kind of research and the body's possibilities. We will offer children and young adults an experience of the fantastic body through the use of virtual reality (VR).

I 2017 vises den berømte vandreutstillingen «BODY WORLDS» på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. BODY WORLDS har turnert over hele verden i 20 år og er sett av 40 millioner mennesker. BODY WORLDS består av plastinater av døde mennesker som viser menneskets anatomi på en helt unik måte. Det er fortellingen om menneskekroppen med alle sine geniale funksjoner. «Din kropp i bevegelse» er forskningsformidling om kroppen i bevegelse som en sideaktivitet til utstillingen. Hovedmålet er å profilere forskningen i anatomi, fysiologi og biomekanikk under bevegelse for barn og unge. Målgruppen er barn og unge generelt, med en hovedvekt på unge i alderen 14-18 år. I en stasjon i nærheten av utstillingen vil barn og unge møte forskere og forskningen om kroppens funksjoner, anatomi, fysiologi og biomekanikk under bevegelse. Hvilke grenser har egentlig vår fantastiske kropp? Hvilke effekter har styrke- og utholdenhetstrening? Kan ny teknologi hjelpe oss med å oppnå kunnskap om kroppens funksjoner i dagligdagen og under trening? Hvordan forsker man på disse tema og hvordan er hverdagen til forskerne? Barn og unge som besøker stasjonen skal være med i deltakende aktiviteter. De skal gjennomføre enkle tester på egen kropp og det skal også innsamles data som kan brukes i forskning. Deltakende forskningsprosesser kalles Participatory action research (PAR). Anvendelse av metoden i dette prosjektet vil medføre en høy kvalitet på forskningsformidlingen og profileringen av forskningsfeltene. Testene er: Målinger av utholdenhet med sykkelergometre for bein og overkropp, undersøkelse av kraftutvikling og spenst, og analyse av bevegelsesmønster og energiforbruk under ulike aktiviteter ved hjelp av nye sensorer. Det vil bli brukt ny teknologi til å skape fascinasjon for forskningen og kroppens muligheter. Vi vil tilby barn og unge en opplevelse av den fantastiske kroppen gjennom bruk av kunstig virkelighet.

Funding scheme:

PROFORSK-Skole og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project