Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative sustainable solutions for improving the safety of dietary properties of seafood.

Awarded: NOK 79,999

Project Number:

268924

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Organisation:

Location:

Tarelaks AS er en bedrift eid av lakseoppdrtterne Sulefisk AS, Osland Havbruk og Engesund Fiskeoppdrett. Sammen med tareselskapet Hortimare og Møreforsking har bedriftene fått 3 FoU konsesjoner på IMTA (integrated multitropphic aquaculture) hvor de skal utvikle tare og lakseoppdrett sammen i komersiell skala som bærekraftig oppdrett. Møreforskning er forskningspartner og Hortimare ekspertise på tareoppdrett og leverndør av stiklinger. Tarelaks As er ansvarlig for fellesoppgaver knyttet til forskning, teknologi og videre utviklingsarbeid knyttet til prosess og marked.Selsakpet vil delta i EU prosjekt som SME og ivareta oppdretternes rolle. Grethe Adoff fra Norsk Sjømatsenter er prosjektansvarlig for arbeid knyttet til FoU konsesjoner og koordinering av utviklingsprosjektet av selskapet. Tarelaks vil bidra i utvikling av kunnskap og teknologi for en bærekraftig utvikling av IMTA både innen forskning, men også i kommersialiseringen av tare som oppdfettsart. Det vil bli gjennomført undersøkelser som gjelder bærekraftig miljø, matvaretrygghet for tare og laks, ernæringskvalitet, marked og konsument aksept for produktene gjennom prosjektet. Sammen med Møreforskning som er forskningsansvarlig vil både forskning og teknologiutvikling bli ivaretatt. Tarelaks vil bidra både i å utvikle IMTA som ny metode for produksjon av tare og laks sammen, men også i å teste ut tare som råvareingrediens i fiskefôr til å styrke spesielle behov. Nærmere beskrivelse av prosjektet i eget vedlegg.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020