Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland - mobilisering til innovasjon gjennom forskning

Alternative title: VRI Rogaland - mobilization programme to increase the use of research based innovation

Awarded: NOK 12.6 mill.

Rogaland's FORREGION mobilization project is called VRI Rogaland. In the project period 2017-2020 we had the following focus areas: 2017-2019: Technology with a future and Bioeconomy 2020: Climate-smart value creation The project offered four policy instruments: competence brokerage, pre-projects, network meetings and borrow a student. In 2019 and 2020 we have also offered pre-projects with a student and project development courses. Results from 2017: 9 competence brokers were engaged from April. They had meetings with 145 companies and provided competence brokerage to 121 of these. The competence brokers contributed to 19 applications for pre-project being submitted to VRI Rogaland. 18 of these were granted. In addition, grant was given to 11 other projects (network meetings and borrow a student projects). 44 applications were submitted to other programs. Those who were granted got a total of NOK 48 million. Results from 2018: The competence brokers assisted 120 companies over time and had shorter meetings with 61 companies and founders. The competence brokers contributed to 37 applications for pre-project being submitted to VRI Rogaland. All were granted. Research institutions from Rogaland, other counties and Ireland participated in the projects. In addition, grant has been given to 5 network meetings and 1 borrow a student project. 55 applications were submitted to other programs. 31 of these were granted and got a total of NOK 187 million. Results from 2019: The competence brokers assisted approx. 100 companies over time. In 2019 we had an extra focus on mobilizing borrow a student projects. Grants were given to 25 pre-projects, 16 borrow av student projects involving a total of 20 students - of which 13 were women, as well as 9 network meetings. In addition, 3 courses on project development were held with a total of 18 participating companies. With assistance from the competence brokers 63 applications were submitted to other programs. Granted applications got a total of approx. NOK 103 million. Results from 2020: The competence brokers assisted 121 companies over time and had shorter meetings with 62 companies and founders. The competence brokers contributed to 37 applications for pre-project being submitted to VRI Rogaland. All were granted. Research institutions from Rogaland, other counties and Germany participated in the projects. In addition, financial support was given to 11 network meetings and 5 borrow a student projects. 16 companies participated in courses on project development. 36 applications were submitted to other programs. Granted applications got a total of approx. NOK 145 million.

VRI Rogaland har et tilbud til bedriftene som ingen andre aktører i det regionale innovasjonssystemet har. Vi utgjør dermed en forskjell for bedriftene og bidrar sterkt til mobilisering av prosjekter til andre støtteordninger. Vi gjør bedriftene bedre rustet til å ta egne ideer videre, og de får trening i å samarbeide med forskere. Samtidig bidrar vi til at forskningsmiljøene i regionen får oppdrag og bygger kunnskap som gjør dem mer relevante som samarbeidspartnere for næringslivet. De fleste av prosjektmidlene som er delt ut i perioden (totalt 22 657 000) har via bedriftene tilfalt forskningsmiljøene som deltar i prosjektene. Samtidig får bedriftene økt kunnskap og eierskap til resultatene som de kan bygge videre på.

VRI Rogaland skal oppnå sine mål ved hjelp av de fire virkemidlene som er beskrevet i programplanen for FORREGION, og i tillegg vil vi opprette to nye virkemidler for å øke antallet studenter i bedrift og gjøre bedriftene i bedre stand til å utvikle prosjekter på egen hånd. - Kompetansemegling (9-10 kompetansemeglere) - Forprosjekter (inntil 150 000 korner i støtte) - Nettverksmøter (inntil 50 000 kroner i støtte) - Student til låns (inntil 30 000 kroner i støtte) - Forprosjekt med student (inntil 200 000 kroner i støtte) - Opplæring i søknadsutvikling (gratis kurs for bedriftene) Basert på erfaringer fra inneværende periode vil vi for 2020 sette opp følgende aktivitetsmål: 10 kompetansemeglere vil bistå ca. 250 bedrifter i å identifisere og utvikle prosjekter, finne best egnet forskningsmiljø, identifisere rett virkemiddel og bistå i søknadsprosesser. Bedrifter skal få opplæring i søknadsutvikling, og det vil bli arrangert 8 tematiske nettverksmøter. Aktiviteten skal resultere i 13 student-til-låns-prosjekter og ca. 30 forprosjekter (inkl. forprosjekter med student). Vi skal mobilisere søknader til følgende ordninger/virkemidler: - RFF Rogaland: 16 søknader - Skatte-FUNN: 25 søknader - Norges forskningsråd: 10 søknader - Horizon 2020:10 søknader - Innovasjon Norge: 25 søknader - PES (NFR): 20 søknader

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene