Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Alternative title: Lice Counter

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

268989

Project Period:

2017 - 2019

Organisation:

Location:

The current manually method of lice calculation is time consuming, stressful for the fish and gives a poor impression of lice on the entire population in the cage. In this project, we are developing the automatic, camera-based lice counter system allowing for counting the lice on salmon while it swims in the cage. In May 2019 we have finished the underwater prototype test and lice data collection. From May to November we analysed and processed the data for the machine vision model training. During that period the model was continuously tuned by our partner (NORCE). All this resulted in satisfactory performance of the prototype by the end of the project. In mid-January 2020 the beta-version prototype was installed at the customer site (industrial fish cage) for the data collection. The system is working in manual regime now. After the machine vision model implementation, the system will run in fully automatic regime. This is the plan for the upcoming quarter.

The project resulted in significant impact on the participants, and we believe it will have an as significant impact on the target group. While being specialists in their field, the salmon lice was completely new area for most of the researchers in our group. If we compare where we were three years ago and where we are now, every project participant will confirm: "we learned a lot". Moreover, many project participants were especially hired for this project: the first, this allowed for creation of new workplaces; the second, the solid research team was established. The aim of the development is to make the lice counting safer, simpler, cheaper and more precise than the current manual method. And we are not alone in this intention, this is a tough race. There are ongoing hearings on a new regulation for lice counting and reporting. One of the expected changes that might follow is the permission to count automatically. We believe this will have an impact on the entire industry.

Formålet med prosjektet er å utvikle et instrument som skal kunne telle lus (Lepeophtheirus salmonis) på laks mens den svømmer i merden, og gi et bedre estimat av luseomfanget på populasjonen i en merd enn dagens manuelle tellemetode av et fåtalls laks. For å hindre spredning av lus er det viktig å forebygge utviklingen av kjønnsmodne lus. Dette gjør det nødvendig også å kunne telle tidlige utviklingsstadier av lakselusen. Det å kun telle voksne lus har svært begrenset verdi i kampen mot spredning av lakselus. Man bør kunne telle lus ned mot Chalimus stadier også for at det skal være ett nyttig verktøy for å planlegge avlusning og dermed begrense spredning. De mest sentrale FoU-utfordringene er: - å øke nøyaktighet og rekkevidde på fjerndeteksjon av lus på levende laks i en merd. - øke nøyaktighet og rekkevidde på fjerndeteksjon av lus på levende laks i en merd gjennom utvikling av innovativ multimodal kameraløsning - utvikle et komplett testsystem med integrert programvare og algoritmer for automatisk deteksjon av lus på levende laks i kontrollerte former, for til slutt å utvikle og verifisere en prototype som er egnet for videre kommersialisering. -utvikle god metodikk for seleksjon av representative utvalg, bildegjenkjenningsteknikker, kvantifisering av algoritmer for identifisering av populasjonsutvikling og intervensjons-strategier for avlusing. Luseteller kan tenkes som ett frittstående instrument eller integreres inn i eksisterende Steinsvik Orbit undervannskamera. Under utviklingen vil man gjøre et valg når man vet mer om endelige fysiske dimensjoner og vekt. Lusetellerinstrumentet vil bli laget slik at det kan bruke infrastrukturen til Steinsvik Orbit-kamerasystemet. Det gjelder bevegelse inni merd, strøm og fiber eller trådløsdataoverføring. Kunden slipper å investere i ny infrastruktur, og instrumentet kan selges inn som en oppgradering med ny funksjonalitet

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning