Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Alternative title: Optimalisert og dokumentert kjøling av laks i HeliX-tanker.

Awarded: NOK 5.5 mill.

Stranda Prolog develops and supply slaughtering lines to the aquaculture industry. An important part of the production line is the HeliX chilling tank, where fish bleeds out, are chilled and stored. The tank consists of a long cylindrical tank and a screw, which transports the fish to outlet. The tank operates with counter flow; the water inlet is at the fish outlet, which means that the cleanest and coldest water meets the fish just before it is taken out. Today, the tanks are operated based on experience and several variables can be changed to adjust the operation to the product. The larger tanks have functions for air bubbling, which can increase the circulation in the tanks and thereby the heat transfer from the fish. The results show large variations in chilling-efficiency, which amongst others varies both with regards to bobbling frequency and flow rate of RSW. The first test of a new control system for bubbling frequency was very encouraging. The system uses the time the fish has been inside the tank as a control factor amongst others. Recorded variation indicates a potential of up to 40 % increased cooling efficiency. New solutions will increasingly focus towards product quality and yield. The goal is an easy control and operation to allow for optimal quality of the raw materials used. For instance, all fish of equal size will have a known and controllable temperature out of the HeliX spin-chillers.

Prosjektet har gitt økt forståelse for kjølebehovet laks har inn til slakteriet. Og vil danne grunnlaget for en bedre, jevnere og mer kontrollert kjøling av laks inn til videre prosessering.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i alle lakseslakterier er skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tankens utforming og som brukes til å transportere fisken fremover i tanken samtidig som den møter kjølevannet. Det reneste og kaldeste vannet møter fisken der den tas ut. Større tanker kan leveres med pulsbobling for å sikre at biomassen gjennomstrømmes av nedkjølt vann. I dag er det erfaring og forventninger som bestemmer både når man skal kjøre pulsbobling og når fisken tas ut. Dette fungerer, men er ikke optimalt med tanke på filetutbytte og holdbarhet. I morgendagens HeliX-tanker skal operatøren enkelt kunne legge inn bestillingen slik at fisken har den eksakt riktige temperatur når den forlater tankene. Kjølingen av fisken skal også være jevn, slik at alle fisker av lik størrelse har lik temperatur ut av tanken. Kjølingen skal være effektiv, for å få kortest mulig oppholdstid i tanken. Det er også viktig at inn-blåsing av luft eller vann er skånsom og gir minst mulig mekanisk påvirkning, som reduserer produktkvalitet. Den overordnede idéen med prosjektet er at kundene skal kunne dimensjonere og styre anleggene slik at de tilfredsstiller egne produktkrav, på en enkel og rasjonell måte. Prosjektet vil bidra til energieffektivisering og til økt mat-trygghet gjennom høyere kvalitet på produktene. Det er også viktig at resultatene gjøres allment kjent, for å øke forståelsen for hvordan man lykkes å få til god produktkjøling. Innovasjonen i prosjektet er tredelt. For det første skal prosessen for kjøling av fisken beregnes og simuleres numerisk. I den andre delen av innovasjonen skal det bygges en demonstrasjonstank, hvor nye driftsmønster kan testes. Den tredje delen av innovasjonen er utvikling av en software for bedre styring av operasjonen i eksisterende og fremtidige tanker.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning