Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Medisinsk kitosan-Industrialisering av moderne kitosanteknologi mot helse- og dentalsektoren. Forprosjekt

Alternative title: Medical Chitosan- Industrialization of modern chitosan technology in medical and dental sector

Awarded: NOK 0.42 mill.

The main conclusions from the preliminary investigation are that Chitinor and Labrida is in a god position to meet a substantial global market need with products based on chitosan in the medical market, and are on a "good trend" with respect to deploy biopolymers in medicine / odontology. Labrida and Chitinor holds interesting, but early positions in these niche markets internationally. The match between Labrida and Chitinor is good, but still lack some of the resources required to realize the potentials we have identified. Accordingly, the results from this preliminary investigation is that we will postpone pursuing this initiative until we are in a stronger position to conduct the project.

Chitinor og Labrida planlegger å videreutvikle kitosanbaserte produkter mot helsemarkedet, basert på komplementær kompetanse innen industriell biopolymerproduksjon og klinisk regulatorisk kompetanse. Begge selskaper har allerede slike produkter på markedet. For Chitinor er det viktig å videreutvikle Chitopharm-porteføljen, samt å utvikle medisinske verktøy inn mot flere felt, herunder odontologi. Labrida ønsker å utvikle neste generasjons kitosanbaserte revisjonsinstrumenter, samt vurdere andre kirurgiske applikasjoner innen odontologi. Dette fordrer ny og forbedret produksjonsteknologi. Da dette er et forprosjekt hvis viktigste formål er å avklare potensialet og lønnsomheten, samt avklare gjennomførbarheten ("Feasability") av det planlagte prosjektet, vil dette ha preg av planleggings- og forretningsanalyse, som kommer før evt. faktisk implementering. Viktigste aktiviteter blir å avklare: 1) Kompentansegap mhp. de produktutviklingene vi ønsker å gjøre, samt å identifisere kilder for disse kompetansene. 2) Kartlegge markedsbehov, herunder bedre kartlegge markedspotensial for aktuelle produkter, inkludert volumer og prispotensial. I praksis blir dette en kombinasjon av epidemiologisk analyse og kommunikasjon med markedsapparat internasjonalt. 3) SWOT analyser 4)Planlegging og kostnadsestimering av et hovedprosjekt, inkludert lønnsomhetsanalyser. Sluttproduktet blir en prosjektplan / steg 2 søknad i dette programmet på BIA helse.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena