Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ProdTek Ultralyd - Produksjonsteknologi for ultralydprober

Alternative title: ProdTech Ultrasound - Manufacturing technology for ultrasound probes

Awarded: NOK 89,440

Project Manager:

Project Number:

270851

Application Type:

Project Period:

2017 - 2017

Funding received from:

Organisation:

Location:

Manufacturing of medical equipment makes today great demands on quality, processes, materials and costs. GEVU and Medistim aims to improve their manufacturing processes so manufacturing of medical equipment in Norway can remain internationally competitive.

Produksjon av TEE (trans-esophageus ekkokardiografi) prober foregår idag på GE Vingmed Ultrasound (GEVU) in Horten. Dette er produksjon av en type probe basert på ultralyd, som muliggjør diagnose av alvorlige hjertelidelser slik som hjerteinfarkt og feil på hjerteklaffer. Proben brukes også til å monitorere hjertet under hjerteoperasjoner. Den nødvendige produksjonsteknologien er en kombinasjon av materialkunnskap, elektronikk og akustikk. Enheten som produseres i Horten bruker elektronikk til å generere akustiske signaler som gjør sanntids avbildning av hjertet i tre dimensjoner (3D). Medistim ASA produser i dag ultralydprober for måling av blodstrøm i kroppens blodårer under operasjoner. Probene benyttes både under hjerte-bypasskirurgi og kirurgi på det perifere karsystem. Prinsippet for teknologien er transitt-tid ultralyd flowmåling som gir en rask, enkel og pålitelig målemetode uten kjente bivirkninger. Målingene benyttes til å kvalitetssikre det kirurgiske arbeidet. Probene sammenstilles på Medistims fabrikk i Horten og prosessen bærer i dag preg av stor manuell innsats samtidig som kravene til presisjon og kvalitet er store. Typiske arbeidsoperasjoner er sammenkobling av elektriske komponenter, limprosesser, overflatebehandling og kalibreringer. Produktene er i direkte kontakt med kroppens indre organer og bruk av riktige materialer kombinert med god kontroll over prosessen i alle trinn er essensielt. Hovedmålet for forundersøkelsene er med utgangspunkt i dagens produksjonsprosesser å kartlegge behov og identifisere muligheter til å utvikle gjennomgripende forbedringer i produksjonen til GEVU og Medistim. Vi vil fokusere på områdene utvikling og test av nye materialer egnet for menneskekroppen (bio-kompatibilitet), 2) pålitelighet og kvalitet av produksjonsprosessene (automatisering) samt utvikling av kost-effektive produksjonsprosesser.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena