Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PROMEDS - Produksjonsteknologi for medisinske sensorer

Alternative title: PROMEDS - Production Technology for Medical Sensors

Awarded: NOK 0.39 mill.

Sensocure AS is a medical device company that develops and manufactures biomedical sensors for early detection of organ dysfunction. The present sensor product IscAlertTM is an implantable real-time tissue PCO2 sensor developed to provide an early warning of hypoperfusion and ischemia. The production is located in Horten and cooperates with other Norwegian high-tech companies. It is a large need for medical sensors contributing to early diagnosis and monitoring after surgery, in the ICU and emergency department, but also to monitor patients' condition in general ward in the hospital, in facilities for elderly people and homes. Sensocure has patented and developed technologies based on conductometric principles with a combination of polymers, electrodes and hybrid electronics. Common to a number of such medical sensors are challenges associated with the harsh environment of a human body. Among challenges with current production technology is inadequate bonding between the polymer material and electrodes. This incurs limitations in relation to sensor design, choice of materials and that complex, manual, and time-consuming production methods must be used. For medical products, and particularly for invasive sensors, the materials must be biocompatible and sufficiently robust for corrosive environments. New production technologies are evaluated in this pre-project. The technologies may be utilized by other medtech companies and other sensor technology that uses electrodes in a corrosive environment and has the potential to become a commercially available manufacturing technology. The production technologies are evaluated in cooperation with Norner Development, Grepi Plast and Poena. Follow-up of the study through a main project can give results that will significantly contribute to future sensor production at Sensocure and for products developed by other companies.

Sensocure AS utvikler medisinske sensorer for å dekke behov for tidlig og sikker diagnostikk av organdysfunksjon. Firmaet har utviklet mikro-biosensoren IscAlert, som ved å måle vevstrykket av karbondioksid i organet i sann tid, kan overvåke blodforsyningen til organer. Produksjonen av denne sensoren forgår i Horten i regi av Sensocure (renrom ISO klasse 6) og i samarbeid med andre norske høyteknologifirma. Det er et stort behov for medisinske sensorer som kan bidra til tidlig diagnostikk og monitorering under kirurgiske inngrep, på intensivavdelinger, på skadested og i akuttmottak, men også for å kunne overvåke pasientenes tilstand på sengepost, i aldershjem og i hjemmet. Sensocure har patentert og utviklet teknologier basert på konduktometriske prinsipper, med en kombinasjon av polymerer, elektroder og hybridmontert elektronikk. Felles for en rekke av slike medisinske sensorer er utfordringer med robusthet og motstandsdyktighet mot det tøffe og korrosive miljøet som menneskekroppen utgjør. Blant utfordringer med dagens produksjonsteknologi er utilstrekkelig bonding mellom polymermaterialet og elektroder. Dette medfører begrensinger i forhold til sensorutforming, materialvalg og at komplekse, manuelle og tidkrevende produksjonsmetoder må benyttes. For medisinske produkter, og spesielt for invasive sensorer, er det strenge krav til materialer som kan benyttes, materialer må være biokompatible og tilstrekkelig robuste for å tåle korrosive miljø. Ny produksjonsteknologi som skal vurderes i dette prosjektet vil kunne nyttiggjøres av andre medtech selskaper og for annen sensorteknologi som avhenger av elektroder benyttet i et korrosivt miljø, og bli en kommersielt tilgjengelig produksjonsteknologi. Produksjonsteknologiene som skal vurderes i samarbeid med Norner Development, Grepi Plast og Poena, vil i vesentlig grad bidra til fremtidig sensorproduksjon ved Sensocure for egne utviklede produkter og for produkter utviklet av andre selskaper.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena