Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality

Alternative title: Automatisk maskinlæring og data integreringsplatform for luftkvalitet

Awarded: NOK 0.56 mill.

Although European air quality has improved considerably during the last decades, it is still estimated that more than 1,500 deaths each year can be connected to the result of bad air quality only in Norway. And even more dramatic, according to World Health Organization there are estimated 7 million premature deaths worldwide annually related to air pollution. This is a massive and global health problem that are affecting everyone. Up to now citizens and decision makers do not have access to real-time data that are both accurate and with high-resolution. The ultimate goal of ALaDIn project is to enable air quality products and services, which can democratize reliable air quality data into the hands of consumers. ALaDIn will reduce the cost of in-situ observations, increase the quality of the data and add virtual sensors by using machine learning models with input of huge amount of available data (real-time traffic flow data and real-time meteorology data, land use data, etc.) to predict air quality.

Det har de siste årene begynt å komme mikrosensorer for måling av slike gasser. Disse er vesentlig mindre og billigere enn instrumenter som brukes i dag. Men erfaringen var at disse fungerte dårlig i praksis for måling av utendørs luftkvalitet. NILU gjorde egne vurderinger av produkter som kom basert på mikrosensorer med tanke på å ta disse i bruk, men så da disse kvalitetsutfordringene. Der det er store endringer i vind, fuktighet og temperatur har mikrosensorer gitt upresise målinger. En plutselig endring i luftfuktighet kan f. eks. gi utslag som tyder på at luften blir mer forurenset selv om den er uforandret. Det har kommet noen produkter for utendørs bruk, men det svært lite benyttet som følge av kvalitetsbegrensinger. Flere kommuner inkludert Oslo har vurdert mikrosensor-baserte produkter, men ikke funnet de bra nok til å ta i bruk. Opprinnelig prosjekt hadde som målsetning å utvikle løsninger for løse denne utfordringen. Men beklageligvis fikk en ikke midler til fase 2 som skulle realisere dette. Det søkes derfor om støtte for å kunne kommunisere resultatene fra ALADIN fase 1 for så å kunne søke om midler fra andre programmer.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon