Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilaterale møter med DGH og ONGC

Awarded: NOK 18,413

Bergen Teknologioverføring (BTO) har patentrettigheter på vegne av Universitetet i Bergen for to teknologier som vil være interessante i den forbindelse: - Injisering av CO2-skum for økt utvinningsgrad i olje- og gassproduksjon og lagring av CO2. - Metanproduksjon fra hydrater ved CO2-CH4-utveksling. Teknologien for metanproduksjon har vist positive resultater fra landbaserte feltskala tester i Alaska og tilsvarende tester foregår for injisering av CO2-skum i oljeutvinning i Texas. Neste steg i prosessen mot kommersiell bruk er offshore testing, og Indias myndigheter og statlige oljeselskap er sett på som en viktig partner i den forbindelse. Landet åpner stadig nye felter for olje- og gassproduksjon og har samtidig investert stort i kartlegging av hydratforekomster med mål om full kommersiell drift for å møte det økende energibehovet. Dessuten byr landet på høy tilgang på CO2 og etterspørselen etter teknologi for lagring og benyttelse av denne ressursen er derfor stor. Utfallet av COP21 og situasjonen med dagens olje- og gasspriser virker forsterkende på investeringslysten i utvikling av teknologi som både kan bidra til å senke kostnadene og begrense klimautslippene. Sørøst-Asia utover India har store forekomster av hydrater og mange oljefelt her produserer opptil 70% CO2. Gassprisene i Asia er samtidig fem til syv ganger høyere enn i Nord-Amerika, og det kommersielle potensiale regnes derfor for å være større. Potensialet i regionen er dermed stort, og ettersom International Energy Agency (IEA) anslår at 65% av veksten i verdens etterspørsel etter energi vil komme fra asiatiske land utenfor OECD, er det essensielt å tidlig opprette partnerskap med viktige aktører i regionen.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid