Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

DT-Bergen-CapeTown

Awarded: NOK 17,117

Siden oppstarten i 2005 har selskapet prisvinnende mobile publiseringsplattform hjulpet utallige selskaper å engasjere mobile brukere på en rask, enkel og kostnadseffektiv måte. I løpet av den tiden har vi samarbeidet med både SMB´er og prestisjetunge merkevarer som Washington Post, Time warner, Voice of America, Independent, Aftonbladet og Schibsted - og etablert langvarige og gode relasjoner. Industrien generelt og Medieselskapene spesielt er nå midt oppi sine største utfordringer noensinne gjennom bl.a fallet av analoge annonseinntekter, men samtidig åpner det seg en spennende muligheter i det digitale skiftet. Mlabs har restrukturert sitt innovasjonsteam til å følge en brukerstyrt, designdrevet innovasjonsprosess og i kombinasjon med lang erfaring innen forretningsutvikling, Software utvikling og media, er vi nå fokusert på å bidra i det pågående "digitaliseringsskiftet" - gjennom å bistå med nye digitale produktutvikling. Mlabs er med sin lange erfaring med digital produktutvikling, både nasjonalt og internasjonalt godt posisjonert for å ta frem nye produkter og en studiereise til CapeTown vil bidra til å forsterke den relasjonen vi har skapt med nærings aktører gjennom medlemskapet i Design Arena og gjennom å etablere nye relasjoner til potensielle partnere/Cunder i Cape Town. Mlabs har 3 konkrete pågående prosjekter som er direkte relevant for etablering/forsterkning av relasjoner - og som vil ha en direkte impact på disse prosjektene om vi får mulighet til å delta på dette faglige programmet med 2 personer.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid