Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Søknad om reisestøtte til studietur i Sør Afrika februar 2017

Awarded: NOK 19,046

DesignArena reiser på studietur til Sør Afrika februar 2017 for å delta på den anerkjente innovasjonskonferansen Design Indaba. Klyngen inviterer også med seg deltakere fra andre klynger og næringsmiljø i Norge. I tillegg til å delta på innovasjonskonferansen, har DesignArena lagt opp et program med bedriftsbesøk i Cape Town. Det er uttalt at bedrifter i Sør Afrika har et sterkt ønske om å lære mer om Design Thinking som innovasjonsmetodikk, i tillegg legger vi til grunn at bedriftene der nede har mye kompetanse som er annerledes enn vår. Måten Interactive Africa jobber med å koble design og kunst til større samfunnsutfordringer igjennom tverrfaglig innovasjon, er unikt på verdensbasis, og svært interessant å lære mer om. Cinario deltok på studieturen som DesignArena arrangerte til Stanford og Silicon Valley februar 2016, og har fått veldig mye igjen for dette - både gjennom kobling til andre medlemsbedrifter i klyngen, inspirasjon og cases fra bedriftsbesøk + konkrete prosjektsamarbeid med aktører fra San Francisco, som vi traff på turen. Forretningsutvikler og prosjektleder Margrete Birkeland har selv deltatt på DesignArenas studium i Design Thinking (DT), og videreutdanning "Training the design thinking trainers". Som følge av dette har hun arbeidet det siste året med konkrete innovasjonsprosjekter basert på DT-metodikken i blant annet Tryg Forsikring. Cinario har et sterkt engasjement for å fremme arbeidet med DT som innovasjonsmetodikk i samfunns- og næringslivet, og med det brennende engasjementet er det også et sterkt ønske om å delta i alle muligheter for å lære mer, knytte kontakter og øke kompetansen.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid