Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte for besøk av REC Silicon

Awarded: NOK 23,060

REC Silicon har vært en partner i FMEen på solcelleteknologi de siste fire årene, og det har vært holdt månedlige telefonmøter mellom forskningspartneren IFE og REC Silicon. I løpet av denne tiden har det dessverre bare blitt holdt ett fysisk møte, der én representant fra REC Silicon var tilstede på IFE. I forbindelse med fremdriften i prosjektet på IFE har det blitt mer og mer relevant med et tettere samarbeid mellom IFE og REC Silicon, og forskningen har blitt stadig mer relevant for REC Silicon. I planene som ble lagt for de to siste årene i FME-senteret, ble det likevel ikke holdt av et budsjett for fysisk møte, siden kostnadene med den eksperimentelle aktiviteten er høye og vi har prioritert faglig fremdrift og eksperimentelt og analytisk arbeid. Samtidig har IFE generelt utviklet seg til å bli et kompetansesenter for bruk av gassen silan, også til formål som ikke er direkte relatert til solcelleformål. Nå er IFE på vei til å bli en sentral forskingsaktør for bedrifter som ønsker å teste ut store piloter for teknologi som bruker silangass som én av innsatsfaktorene. REC Silicon er verdens største produsent av silangass, og det er derfor også av stor strategisk interesse for IFE generelt både å pleie nær kontakt og å lære om REC Silicon sine prosedyrer, særlig relatert til sikkerhet når man jobber med store kvanta av silangass.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid