Back to search

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i odontologi, UiO

Awarded: NOK 4.7 mill.

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psykologi (et fakultet og tre institutter). De fire medisinske fakultetene benytter rammebevilgningen til å finansiere forskerlinjer, en ordning som ble etablert i 2002. De 53 studieplassene på forskerlinjen i medisin fordeler seg på fakultetene ved UiO (20 studentstipend), UiB (15 studentstipend), NTNU (12 studentstipend) og UiT (6 studentstipend). Driften av forskerlinjen finansieres av fakultetene selv. Lærestedene i odontologi og psykologi benytter rammebevilgningen til å tildele individuelle studentstipend.

Funding scheme:

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend