Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Awarded: NOK 0.51 mill.

Journeys to Tadmor: History and cultural heritage in Palmyra and the Middle East was a dissemination project about history and heritage in the Middle East in a network-perspective. The dissemination project concluded the research project Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), funded by the Norwegian Research Council SAMKUL programme. The main activity and result of the dissemination project was an exhibition combining scholarship with fine arts, on display at Bryggens Museum, Bergen, in the summer of 2017. The exhibition was a cooperation between the university of Bergen, Bergen City Museum, and Amanda Chambers, fine artist. The NeRoNE project investigated the role of social networks based on power, religion, and trade in connecting groups and regions in the Middle East. The importance of such networks has been demonstrated by recent developments in the region, with large sufferings and loss of life. The aim of the dissemination project was to communicate results from the NeRoNE project, to highlight the role of history and cultural heritage in the current situation in the Middle East, and to demonstrate the links between past and present for historical developments as well as identity formation. The exhibition focussed this through the case of the ancient city of Palmyra, Syria. In the title of the exhibition the Arab name Tadmor was used, to arouse curiosity and to signal openness to the Syrian diaspora and awareness of the difficult present situation. With her rich history and archaeological heritage Palmyra has been at the centre of the world's attention during the recent wave of destruction of cultural heritage in the Middle East. In addition to objects and photos the exhibition hosted the installation Exhume, created by the British artist Amanda Chambers. The installation was first inspired by the destruction of the Bel-temple in Palmyra 2015. The project also included lectures, guided tours and cultural events. The catalogue and photographic documentation has been permanently deposited online in Bergen Open Research Archive. Bryggens Museum had 17822 visitors during the exhibition period.

NeRoNe-prosjektet har undersøkt rollen sosiale nettverk, basert på makt, religion og handel, har hatt i å binde sammen grupper og områder i Midtøsten. Viktigheten av slike nettverk er blitt tydelig illustrert av den siste tidens utvikling i regionen med store lidelser og tap av menneskeliv. Vår utstilling vil tematisere historie og kulturminner fokusert gjennom oldtidsbyen Palmyra. I utstillingsnavnet brukes den arabiske formen Tadmor, for å vekke nysgjerrighet og for å signalisere åpenhet mot det syriske miljøet og dagens tragiske situasjon. Med sin rike historie og arkitektur har denne byen stått i sentrum for verdenssamfunnets bekymringer over ødeleggelsene av kulturminner. Ved siden av historiske og arkeologiske objekter vil utstillingen inneholde en kunstinstallasjon av den britiske kunstneren Amanda Chambers, ved navn Exhume, som først ble oppført som en reaksjon på sprengningen av Baal-tempelet i Palmyra i 2015. Formålet er å lage en utstilling som formidler forskning fra prosjektet, som forteller om kulturminnenes rolle i dagens situasjon i Midtøsten (særlig Syria, Irak og Jemen), og som får frem sammenhengen mellom nåtid og fortid både virkningshistorisk og identitetsformende. Prosjektet gjennomføres i dialog med representanter for det syriske miljøet i Bergen, og vi håper det kan bidra til økt oppmerksomhet både rundt temaene utstillingen tar for seg og betydningen av humaniora og kulturarv i samtiden.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell