Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Awarded: NOK 78,999

As part of this project, on research communication in new media, we have created and run for one year a podcast and a blog associated with the research project "What should not be bought and sold"? at University of Oslo. The podcast and the blog are both published at www.moralistene.no During the period we have created 12 podcast episodes that have communicated topics in applied ethics to a wide audience. The episodes have been downloaded 9,174 times and the blog has had 18,813 visitors. Even though this subproject has now come to an end, the researchers associated with the "What should not be bought and sold?" project continue to use these channels to communicate their research.

Vi søker med dette om 79.000 kroner til å opprette kanaler for innovativ forskningskommunikasjon i nye digitale medier knyttet til 'What should not be bought and sold?'-prosjektet. Midlene vil gå til opprettelse av en tospråklig (norsk og engelsk) fagkommunikasjonsblogg og av en pod- og videocast. Utgiftene som skal dekkes er knyttet til design og layout til blogg, enkelt utstyr til produksjon og distribusjon av pod- og videocast og 40 assistenttimer for implementering. Den videre driften vil dekkes innenfor prosjektets eksisterende rammer for formidling. Dette vil gi 'What should not be bought and sold?'-prosjektet vesentlig større synlighet i norsk og internasjonal offentlighet, og være en god kanal for å vise hvordan filosofiske tenkemåter gir verdifulle bidrag til samfunnet.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell