Back to search

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

Awarded: NOK 1.1 mill.

Funding scheme:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren