Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovasjonsworkshop for dronerelaterte markeder og teknologi

Awarded: NOK 49,999

Arrangementet arrangeres av FoU-faggruppen i UAS Norway, med Statoil, Teknova og SINTEF med på laget som initiativtakere. Det vil bli avholdt hos Statoil på Fornebu 23.mars, med ca. 100 deltakere fra næringslivet, dronebransjen og forskning. Dette er det første arrangementet i sitt slag, men det er intensjoner om å gjøre dette til en årlig event. Arrangementet finansieres av UAS Norway, Statoil betaler for lokaler/vakthold og mat.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon