Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics 2017

Awarded: NOK 29,439

Project Number:

272659

Application Type:

Project Period:

2017 - 2017

Location:

Midlene vil, sammen med deltakerkontigent dekke utgifter til kaffe- og lunsjer, konferansemiddag, samt eksterne foredragsholdere (keynotes), ledere av PhD konsortiet, og noe adm. kostnader.

Activity:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon