Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics 2017

Awarded: NOK 29,439

Midlene vil, sammen med deltakerkontigent dekke utgifter til kaffe- og lunsjer, konferansemiddag, samt eksterne foredragsholdere (keynotes), ledere av PhD konsortiet, og noe adm. kostnader.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon