Back to search

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition 6th-7th June 2017 Stavanger Forum in Norway

Awarded: NOK 50,000

37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition arrangeres for første gang 6. ? 7. juni 2017 i Stavanger Forum. 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition er en internasjonal helseteknologi-konferanse som skal stimulere til å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, å skape nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, flere levedyktige oppstartsbedrifter, å mobilisere bedrifter til å samarbeide inn mot nye markeder, samt å styrke regionen som attraktiv forretningsadresse. Tidligfase helseteknologi-selskaper kan finne nasjonale og internasjonale kunder og investorer. Investorer kan etablere kontakt med interessante investeringsmuligheter og co-investorer fra inn- og utland. Internasjonal helseindustri, samt offentlige og private leverandører av helsetjenester kan møte teknologiselskaper og nye talenter. Akademia og forskere kan få oppmerksomhet om sin forskning og tilført nye ressurser. 37 ºC har etablert en styringsgruppe som består av tre Co-Chairs og en Program Committee med 15 medlemmer så langt. Vår visjon er å utvikle et ONS for Life Science Technology/helseteknologi. Vi vil oppnå dette gjennom å ta utgangspunkt i sentrale utfordringer, problemer og muligheter. Og ved å presentere ?cutting-edge? innovativ teknologi som bidrar til å transformere dagens helsetjenester. Vi vil invitere noen av de skarpeste hjernene og vise frem noen av de mest disruptive teknologiene. Vi utvikler et konsept som vil gi faglig og forretningsmessig utbytte for deltakerne ? som stimulerer til næringsutvikling og dannelse av nye kunnskaps- og teknologiarbeidsplasser. Gjennom presentasjoner, paneler og diskusjoner. I tillegg til partnere spesifisert i søknaden har prosjektet en rekke samarbeidsrelasjoner; til aktører som NHO, Nansen Neroscienc eNetwork, NSCC, Oslo Medtech, Stavanger Chamber of Commerce, IRIS, Oslo Cancer Cluster, University of Stavanger, Helse Stavanger, Start UiS og Abelia. Samt AZETS. Med flere. Vi vil gjerne

Funding scheme:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project