Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uninite AS

Awarded: NOK 68,499

Project Number:

272827

Application Type:

Project Period:

2017 - 2017

Location:

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Activity:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon