Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mode Hydration tracker

Awarded: NOK 0.20 mill.

Prosjektets formål er å utvikle en robust kroppsbåren sensor for måling av hydreringsgrad. I 2012 anslo den Norske Legeforeningen at opptil 60% av alle eldre, både hjemmeboende og på institusjon, var underernærte eller i risikosonen for underernæring eller dehydrering. Mode Sensors utvikler derfor en kroppsbåren sensor som skal gjøre helsepersonell i stand til å detektere underernæring og dehydrering på en helt ny mate enn det som gjøres i dag. Sensoren vil kunne kommunisere med elektroniske systemer som pasientjournaler og eksisterende tjenestesystemer gjennom en skyløsning. De største forskningsmessige utfordringene i prosjektet er å oppnå ønsket kvalitet fra sensordataene i en liten, tynn, fleksibel og robust innpakkning som ikke hindrer brukerne i sitt daglige mønster. Resultatene fra FoU-prosjektet kan potensielt sett også benyttes i fremtidens digitale helsetilbud ved at man kan overvåke hjerte, lunger og aktivitetsnivå på en måte som ikke per i dag er mulig.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale