Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elektronisk pass for kjæledyr

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

273012

Project Period:

2017 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Dette er søknad om tilskudd for innsending til programmet Horisont 2020. Oppsummering av prosjekt- som søkes Fase 1 og 2: Dyreidentitet vil med søknaden legge til rette for elektronisk pass for kjæledyr i Europe. Løsningen vil inneholde umanipulerbare data for vaksinasjon og diagnoser koblet til dyrets ID-nummer. I tilknytning til modellen bygges sporingsteknologi som leser ID-nummer og kommuniserer med bakenforliggende systemer. Springsteknologien muliggjør blant annet kontaktløs grensepassering. Vi løser et konkret problem innen EU og gjør transport av dyr enklere, raskere, sikrere og bedre enn dagens rutiner.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020