Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relevanse 271407

Awarded: NOK 65,979

Markedsanalyse gjennomføres i stor grad på de kjente og tradisjonelle måtene. PollStats ansatte har meget lang fartstid i bransjen og kjenner produktene og metodene som benyttes. Det har skjedd store endringer i den digitale adferden de siste årene, og de yngre kan i dag ikke nås ved bruk av de tradisjonelle datainnsamlingsmetodene. Monitorering og analysemetoder må ta inn over seg disse kontinuerlige endringene og frembringe innsikt ved å være tett på den digitale adferden og in-the-moment surveys.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon