Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publikasjoner fra Nansensentert i 2016

Awarded: NOK 53,000

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2016 fra Nansensenteret.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project