Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA 2016

Awarded: NOK 36,000

Søker om STIM-OA midler for 2016

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project