Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Awarded: NOK 0.25 mill.

Arrangementet gjennomføres av Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Alta og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (HSL), Tromsø. Symposiet, som arrangeres for 27 gang, er i hovedsak en møteplass for reiselivsforskere fra de fem nordiske landene. Hvert femte år legges symposiet til Norge. 2018 vil være den andre gangen det reiselivsfaglige miljøet i Alta har ansvaret for arrangementet, første gangen var i 1999. I forkant av symposiet vil det arrangeres et PhD kurs i turisme. Hovedansvarlig for symposiet er IRN. Ansvarlig for å gjennomføre PhD kurset er PhD-utdanningen i turisme ved HSL. Vi regner med at om lag 130 nordiske og internasjonale reiselivsforskere vil delta på forskersymposiet, i tillegg regner vi med at rundt 15 studenter gjennomfører PhD kurset og eventuelt også deltar på det påfølgende symposiet. Vi ønsker også å invitere våre Mastergradsstudenter i reiseliv til symposiet og vi vil invitere ansatte i reiselivsnæringen til å delta/bidra på deler av det faglige innholdet. Tittelen på symposiet er TOURISM IMPLICATIONS AND DILEMMAS. Symposiets tittel og abstrakt setter søkelyset på kunnskap om de utfordringene og muligheter veksten i turisme og migrasjon innebærer, ikke bare for arktiske destinasjoner, men også for destinasjoner i andre deler av verden. Utfordringene og mulighetene omhandler potensialet for næringslivsutvikling som ligger i turisme, verdien turisme har for bosetting og stedsutvikling og den bruken av naturressurser som turisme innebærer, ikke minst sett i lys av det «grønne skiftet». Dette fokuset har også den nåværende regjeringen satt på dagsordenen gjennom den nye Stortingsmeldingen om reiseliv (Meld. St. 19).

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam