Back to search

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører

Awarded: NOK 0.23 mill.

Forprosjektet vil utvikle innovasjonsprosjektet «Ordførere og lokalpolitikere som innovasjonsaktører» til hovedprosjekt. Forprosjektet iverksettes i samarbeid mellom 6 ordførere fra kommunene Hammerfest, Hasvik, Rindal, Øystre Slidre, Ringsaker og Fredrikstad og 6 forskere fra hhv. Universitetet i Tromsø, Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet. Vi vet at ordførere utøver politisk lederskap i kommunen, er engasjerte i lokalt og regionalt utviklings- og nyskapingsarbeid. Formålet med hovedprosjektet er å styrke innovasjonsarbeidet i kommunene ved å etablere en kunnskapsbase for forståelse av den politiske lederrollens betydning for innovasjon og om hvordan ordførerrollen utøves i samspill og samarbeid med andre politikere, fagfolk og eksterne aktører (eks. næringsliv, frivillighet, kompetansemiljø) i kommunenes innovasjonsarbeid. Prosjektet vil gi den politiske lederrollen praktisk innsikt og handlingsalternativer i innovasjonsarbeidet, inkl. iverksetting og spredning av innovasjoner. Arbeidet vil ha både kunnskapsmessig og praktisk betydning for kommuner, politisk ledelse og forskere - ved kunnskap om de mekanismer som hemmer og fremmer kommunalt innovasjonsarbeid og hvilke handlingsalternativer den politiske ledelsen har i dette arbeidet. Ikke minst vil prosjektet kunne gi kommunene verktøy for etablering og utvikling av ulike typer innovasjonsnettverk. Forprosjektet vil konsentreres om metodeutvikling, kunnskapsinnhenting og analyse om ordførerroller, definere egnede formidlingstyper av prosjektet, skaffe internasjonale samarbeidspartnere og utvikle design for hovedprosjektet. Vi vil etablere et samspill mellom innovativ praksis og systematisk kunnskapsinnhenting og analyse i et medforsknings- og medutviklingsperspektiv. Dette perspektivet krever metodeutvikling i et samarbeid mellom ordførere og forskere.

Funding scheme:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren