Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen - modul 2

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Number:

276262

Project Period:

2017 - 2018

Location:

Subject Fields:

Helseinnovatørskolen etablerer utdanningsprogrammet "Helseentreprenørsskap i praksis" (Modul 2) fra høsten 2017, hvir hvor motiverte søkere fra modul 1 kan få tilgang til Nordens beste mentor-program innen Helseinnovasjon. Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Karolinska Institutet (KI) har et mål om å lage Nordens mest avanserte mentor og oppfølgingssystem for de helseforskerne som ønsker å kommersialisere egne forskningsideer. Nansen Neuroscience Network (NNN) utvikler Helseinnovatørskolen i samarbeid med UiO, NTNU og KI. NNN står for kontakten med næringslivet, og utviklingen av kursinnholdet. Bjarte Reve, CEO for NNN, er prosjektleder for Helseinnovatørskolen. Lokalt i Oslo vil næringsklyngene Nansen Neuroscience Network (NNN), Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster (OCC) sine medlemsvirksomheter være delaktige i å sikre erfarne mentorer for de yngre helseforskerne som ønsker å kommersialisere sine forskningsideer.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping