Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etablering av prosjektet Competitive organic farming by new varieties and improved seed supply chain (ORVAR)

Awarded: NOK 69,999

En flaskehals for å nå EU's mål om 20 % økologisk areal i 2020 er tilgangen på sertifisert økologisk formeringsmateriale av sorter som egner seg for økologisk dyrking. Prosjektet "Competitive organic farming by new varieties and improved seed supply chain"(ORVAR)vil bidra til å forbedre denne situasjonen. Hele verdikjeden for økologisk såfrø vil bli inkludert, i "multi-actor" plattformer som skal bygges opp i fem av de 13 deltakende landene. Arbeidet er organisert i totalt 9 arbeidspakker, og prosjektet ledes av LUKE, Finland. Prosjektet nådde fram i konkurransen i trinn 1, og er invitert til å sende fullstendig søknad innen 13.9.2017. Bygg og hvete vil være hovedvekstene i ORVAR, supplert med vekster som engsvingel, åkerbønne og spesielle matkorn-arter som einkorn. Et hovedmål er å redusere behovet for unntaksvis godkjenning av konvensjonelt dyrka såfrø i økologisk produksjon, og bedre tilgangen på egnede sorter for økologisk dyrking. Landene som deltar har hatt en ulik utvikling innen økologisk produksjon, og kunnskapsoverføring mellom landene er derfor av stor betydning. Hensikten med det prosjektet det her søkes støtte til (PES-midler), er å bidra til at søknaden om finansieringen av ORVAR innen H2020 blir så god at den når opp i konkurransen slik at prosjektet kan gjennomføres. Fra norsk side vil NORSØK, NIBIO, Graminor, Norsk landbruksrådgivning og private aktører innen verdikjeden for økologisk korn delta i ORVAR prosjektet.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020