Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Karde - Eco system

Awarded: NOK 81,249

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. Norsk Regnesentral skal utarbeide grunnlagsrapport om kommersielle økosystemer. Teksten skal skrives på engelsk.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon