Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etabl. av prosjektet Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe(Organic-PLUS)

Awarded: NOK 69,999

Prosjektet "Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe"(Organic-PLUS)vil fokusere på resirkulerte og fornybare innsatsmidler som kan erstatte uønskede innsatsmidler som i dag brukes i økologisk produksjon. Dermed er prosjektet også relevant som en bioøkonomisk satsing. Uønskede innsatsfaktorer omfatter kobber og mineralolje som plantevernmidler, konvensjonell husdyrgjødsel, syntetiske vitaminer, torv, plastbasert film til jorddekke og eventuelt andre innsatsmidler som avdekkes gjennom delmål 1. Totalt deltar ni land fra EU, samt Norge, Sveits og Tyrkia, under ledelse av universitetet i Coventry, UK. Arbeidet er organisert i tre faglige arbeidspakker med overskriftene jord, planter og husdyr, som er innrammet av tre arbeidspakker som skal ta seg av prosjektledelse, bærekraftsvurderinger og oppfatningene hos aktører langs verdikjeden. Prosjektet nådde fram i konkurransen i trinn 1, og er invitert til å sende fullstendig søknad innen 13.9.2017. Hensikten med det prosjektet det her søkes støtte til (PES-midler), er å bidra til at søknaden om finansieringen av Organic-PLUS innen H2020 blir så god at den når opp i konkurransen slik at prosjektet kan gjennomføres. Fra norsk side vil NORSØK og SIFO delta i Organic-PLUS prosjektet.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020