Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av søknad om tilskudd gjennom Eurostars-2 programmet

Awarded: NOK 99,999

Målet med Eurostarsprosjektet er å utvikle en integrert prototype av Mode Vivo - et kroppsbåret, bruk-og-kast og tilkoblet sensorplaster som designet for å forebygge dehydrering blant eldre. Formålet/ ambisjonen med prosjektet er å utvikle et sensorkonsept som vil forbedre helse- og omsorgssektoren ved å: *Redusere antall innleggelser og følgevirkninger forårsaket av dehydrering *Gi helsepersonell en bedre mulighet til å yte personlig pleie og omsorg siden de blir bevisste på hvilke pasienter som sliter med dehydrering. Samtidig vil sensorplasteret effektivisere arbeidsrutinene deres ved at kartlegging gjøres automatisk og ikke ved hjelp av registering med penn og papir slik de benytter i dag. *Bidra til økt livskvalitet blant eldre ved å holde dem friske, aktive og selvstendige lengre. Den primære FoU-utfordringen er å utvikle et sensorplaster som tilfredstiller kravet til kunder (kommuner) og brukere (eldre) med tanke på: (1) sensorens nøyaktighet (sensitivitet og spesifisitet); (2) essensielle produktegenskaper (f.eks. levetid på batteri, biokompatabilitet og ergonomi); (3) pris (gevinstene må være høyere enn kostnadene ved benytte sensorskonseptet)

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020