Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Alternative title: Competence center for building and construction operations in northern areas

Awarded: NOK 27.4 mill.

The competence center for the building and construction industry in the north (BA-center North) has been established at UiT The arctic university of Norway in Narvik, Department of Construction, Energy and Material Technology (IBEM). The department has offers studies in Narvik, Tromsø, Alta and Mo i Rana. The center also includes the concrete laboratory, environmental laboratory, IB lab in Narvik and the Visualization Center in Alta. The most important research partners are SINTEF. SINTEF Narvik and SINTEF Nord are partners in the ?Kapasitetsløft? project. The project has, since its start in May 2018, been a very important contributor to the work of putting up the BA center at UiT in collaboration with the industry. The project has contributed to the development of the ordinary studies, continuing and further education courses and R&D projects. It has also helped to ensure that the right skills and capacity are recruited to the center. The main activities of the project are: 1. Raise capacity on the educational side adapted to the needs of the BA industry 2. Development of R&D projects and relevant R&D competence in the center 3. Identify competence needs and the R&D potential in the companies The master program at IBEM is changed to building and environment. A master's program in water and sewerage (VA) is finally approved in 2021. It will be two master programs available at IBEM, Integrated Building technology (IB) and VA. A new 5-year master's program in construction technology has been developed. UiT has applied for funding for new study places to get this up running. The project has so far contributed to the development of several EVU courses in addition to all existing bachelor courses available online. All courses are online, and the development of new courses based on knowledge from ordinary courses will continue and will be offered to the industry. In collaboration with the industry, the project has contributed to the establishment of the concrete cluster N3C. N3C cluster has in 2021 applied for approval for the Arena Pro program. The Circulus project (recycling of concrete) it together with N3C important meeting places for the BA center and the industry. Both in relation to further development of curricula, but equally important in relation to research and project development. The BA center and the project have presented themselves on several digital and physical arenas in the region. The project also contributes to the establishment of new business clusters consisting of players in the BA industry. Such meeting places make it easier for the participants to define common goals, and gather around common activities such as project development and measures on the competence side for increased value creation. In the BA center so far, 10 PhD students are recruited. The PhD students represent an important competence and capacity for further development of the center, and the recruitment of PhD students will continue. Several of the research projects have international partners and contribute to the further development of collaboration with international R&D Institutions. During the project period, 5 researchers and teaching resources are recruited with 1st position competence at UiT. SINTEF has also strengthened its research capacity with new researchers. The R&D portfolio developed so far in the project shows a significant growth in new R&D projects in most subject areas. The strategy has been to establish a good basis for R&D projects during the first face of the ?Kapasitetsløft? project, and to build research capacity in the center aimed at the industry's needs. The next phase (2021) will be stronger involvement of the industry and the clusters in order to put in place more R&D and innovation projects that are to a greater extent directly aimed at individual companies. A substantial number of research project have been developed, and many projects are still under development. The center has prioritized further development of laboratory capacity, the concrete lab in Narvik and the digitization lab in Alta. The center has also invested in a separate water laboratory based on the growing project portfolio. In 2021, the project will work actively with the industry and arrange several network meetings based on the needs of the BA industry. The needs have been identified through interviews of companies and a survey where the topics have been competence and education needs, own R&D activity and capacity, as well as ability and willingness to innovate. In 2022, the project will further with the defined areas (materials and construction, building and digitization, energy and environment as well as construction and infrastructure) and focus on a continued good education, training, development of R&D and Innovation projects within the areas.

Prosjektet "Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene omfatter etablering av nevnte senter med hovedsete ved UiT i Narvik. Etablering av et dedikert BA-senter vil gi mulighet til å skape et fundament for strategisk kapasitetsløft av BA-næringa i nord. Senteret vil fysisk være lokalisert ved UiT i Narvik, men vil ha forgreininger gjennom etablert nettverk og partnere i hele landsdelen. Ambisjonen for videre utvikling av senteret er at det i løpet av 6 år får status som SFI. Dette er en av de viktigste målsetningene for prosjektet. For å utvikle og realisere et slikt senter, vil miljøet v/UiT i Narvik samarbeide med SINTEF, Norut, andre relevante fagmiljøer ved UiT i Tromsø og Alta, toneangivende aktører og klynger i BA-næringa i nord, representanter fra offentlig sektor og fra instituttsektoren. Prosjektet er tungt forankret i fylkeskommunenes strategier, BA-næringens bransjeorganisasjoner, gjennom relevante bedriftsnettverk i nord. Gjennom prosjektet skal vi utvikle prosesser som sikrer at «BA-senter nord» har kort vei mellom utdanninger og mellom FoU og innovasjon som skjer ved ulike FoU institusjonene og i næringslivet. Dette skal oppnås gjennom tett integrasjon av kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet. Den overordnede prosjektidéen å øke BA-næringens kunnskap om verdiskapningspotensialene gjennom økt FoU, i et tett samarbeid med universitetet og instituttsektoren. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanse og støtte til FoU, slik at en løpende tilpasning av undervisningsplanene gjennomføres. Prosjektet er bygget opp med 4 hovedaktiviteter (arbeidspakker): AP 0: Prosjektadministrasjon AP 1: Kapasitetsløft utdanning AP 2: Kompetanseutvikling FoU AP 3: Økt FoU i næringslivet Prosjektkonsortiet har som ambisjon at kompetansesenteret etter 6 år er klar til å søke at bli SFI.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene