Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

Alternative title: Autonomous Systems within Transport and Industrial Processes

Awarded: NOK 28.1 mill.

AUTOSTRIP is in its fifth running year and we are now focusing how we conclude the project and prepare for a good transition to some kind of new organization (Continuing the good work). We built a good staff of researchers and scientific staff devoted to autonomy at USN. A number of new projects esthablished through the year and are working well. A set of new project applications have been developed and more than five applications related to AUTOSTRIP is filed during 2022 (Both nationally and within EU). We have also increased our effort on EU applications (Horizon Europe and Interreg) and most likely we will have an EU application on AUTOHUB with USN as a coordinator in spring 2023. Education is also an important part of AUTOSTRIP and we have participated in developing and establish "Forskerskole" in Complex systems. A new course for Remote Control Centers operators is also developed and run for the first time, but we need to speed up the work on our planned Autonomy Education package.

I 2021 leder Norge an innen flere autonomi områder; maritim autonomi (Bastø Fosen 6, Yara Birkeland og ASKO Autobarge), spesialmaskiner innen lukkede områder (Yeti Moves snøbrøytemaskiner) og innen kontroll av autonome systemer (Indra, Applied Autonomy med flere). Vi har sett hvordan digitaliseringen har påvirket ulike markeder gjennom de første tre år av prosjektet og vi ser nå etter Covid-19 pandemien hvordan digitalisering tar fart innen akademia med rene nettstudier, MOOC plattformer og internasjonale tilbus som alle kan ta. USN lanserer i samarbeid med Kongsberg Digital kurs world wide på deres nye maritime navigasjonsplattform Skynav mot flere hundre internasjonale maritime utdanningsinstitusjoner. USN skal lede an i denne utviklingen med mål om å få flere nye tilbud ut på slike plattformer, med mål om å få mer kunnskap om viktige nye banebrytende teknologier og hvordan disse vil påvirke oss ut til flest mulig på en effektiv måte. Heldigitale utdanningsløsninger vil endre fremtidens akademia og hverdagen for alle, med helt nye muligheter til å ta utdanning hvor som helst i verden fra ditt eget hjem. I følge NHOs kompetansebarometer for 2017 har, eller planlegger 2 av 3 av de spurte bedriftene å digitalisere eller automatisere de neste fem årene. Det er i dag ingen som med sikkerhet vet hvordan digitalisering og utvikling og bruk av autonome systemer vil påvirke bedriftenes verdiskaping fremover. Det er derfor et stort behov for kunnskap innenfor området autonome systemer, og HSN ønsker gjennom dette prosjektet å svare på denne kompetanseutfordringen. Etter flere dialogmøter med næringslivet prioriterer prosjektet fire tekniske områder samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap; Datasikkerhet i autonome systemer, Maskinlære og smarte sensorer i autonome systemer, Logistikk og havneoperasjoner, Menneskelige aspekter i autonome systemer og Forretningsmodellutvikling og -innovasjon. Dette er områder som i dag delvis dekkes av høyskolens doktorgradsutdanninger og forskergrupper, men hvor allikevel behovet for kompetanseløft er tilstede for å møte bedriftenes behov. Prosjektets hovedmål er flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt FoU-aktivitet i etablert næringsliv gjennom styrket samarbeid med akademia om utvikling og anvendelse av autonome systemer innenfor transport og produksjon. Gjennom virkemidler som rekruttering og kompetanseutvikling av prosjektutviklere og oppdragsforskere er målet økt forsknings- og innovasjonskapasitet i næringslivet. Kapasitetsløftet er nært opp mot regionens og fylkenes satsingsområder, virkemidler og aktiviteter. USNs modell for strategisk utvikling, USN-Connect, som er basert på smart spesialisering, legges til grunn med mål om forsknings excellence nasjonalt eller internasjonalt. Kapasitetsløftet skap bygge videre på et forskningsbasert og eksperimentelt lærende system for økt verdiskaping i regionen.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene