Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SUSS linkes til Hyperloop one i Hyperfart

Awarded: NOK 82,893

Besøket skal sørge for at SINTEF Gruppen etablerer kontakt, og senere avtale, med verdens viktigste firma innen Hyperloop for at vi sammen kan søke om Horizon 2020 inkludert Ecsel prosjekter. For å oppnå dette skal vi reise sammen med FS Links til Los angeles for å møte Hyperloop ledelsen der. Viktige tema er safety, security og kommunikasjonsutfordringer i forbindelse med detektorer, sensorer og autonome systemer. Vi skal også diskutere Smidig utvikling av programvare ift alle disse områdene basert på resultater fra SUSS-prosjektet. SINTEF vurderer også å rette en søknad mot INFRASTRUKTUR-programmet i 2018 siden vi ser et behov og store muligheter knyttet til et forskningsanlegg i Norge. Vi har allerede hatt kontakt med flere norske SMB-er om dette. For å oppnå dette skal vi reise videre fra LA til Las Vegs for å se på testanelgget de har der. Her må vi også undersøke og beskrive aktuelle kostnader for anlegget

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid