Back to search

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

iResist: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et enhelse-perspektiv: fra epidemiologi til nye antibakterielle behandlingsstrategier

Alternative title: iResist: Infection Biology and antibiotic resistance in a one-health perspective: from epidemiology to antimicrobial treatment strategies

Awarded: NOK 0.77 mill.

New antimicrobial strategies are urgently needed due to the increasing challenges in antimicrobial resistance and infection treatment. Examples of new strategies include anti-virulence (disarm the bacteria), collateral sensitivity (explore whether one specific antibiotic reduces the bacteria?s ability to resist other classes of antibiotics), new antimicrobial molecules, colonization resistance, and reductions in the spread of resistance and strengthening of the host?s immune system. In order to detect new treatment strategies, it is essential to have extensive knowledge about microbe ecology, resistance determinants, circulating bacterial clones and their integrated biology and epidemiology. This requires a solid competence within host-microbe interactions, antibiotic resistance, molecular biology, genomics/systems biology, evolution, clinical microbiology, cell biology, veterinary/human medicine, pharmacology, immunology, and epidemiology. iResist consists of an interdisciplinary group of Norwegian research groups and researchers from all the mentioned fields, that will collaborate in order to position themselves and develop grant applications, individually or partly jointly, with international alliances towards future EU applications. The project has been hit hard by the ongoing COVID-19 pandemic, yet we have submitted a total of 9 applications to the EU system. Moreover, iResist has led to an increased collaboration at the national level exemplified by a number of applications to non-EU funding bodies. Two of those proposals were granted funding by the Trons Mohn Foundation.

Utover flere gode EU søknader hvorav to har blitt finansiert har iResist har ført til et styrkede nasjonale nettverk som har resultert i to innvilgede prosjektsøknader fra Trond Mohn Stiftelse

iResist består av en tverrfaglig gruppe norske forskningsgrupper og forskere med fokus på antibiotikaresistens og infeksjonsbiologi som skal samarbeide for å posisjonere seg og utvikle helserelaterte EU-søknader, individuelt eller i delvis fellesskap. Gruppen skal videre inngå internasjonale allianser for fremtidige EU søknader. Gjennom tre planlagte fellessamlinger vil grupperingen bruke ressurser på kartlegging av pågående aktivitet internt som skal danne grunnlaget for søknadsarbeid. Vi vil kollektivt gjennomgå utlysninger og bakenforliggende dokumenter for disse. iResist skal målrettet promotere og synliggjøre samarbeidsmiljøene med fokus på å sikre deltakelse i konsortier, søknadsprosesser og målrettede invitasjoner av potensielle partners (faglig) og internasjonale eksperter på EU søknader. Nettverket administreres av Helsevitenskapelig fakultet ved UiT- Norges Arktiske Universitet.

Funding scheme:

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler