Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Alternative title: Safer Maritime Logistics using ship based unmanned helicopters

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

282317

Project Period:

2018 - 2023

Work package H3 is the only one that has had activity in 2021. The research activity has proceeded somewhat as expected, but somewhat affected by the Corona pandemic. Operation of the lab has been challenging due to delayed deliveries of specific equipment, but we have carried out theoretical work and publications. We have been working on verifying the dynamic model for multi-rotor with suspended loads, but so far we have no publishable results. In the absence of possibilities for experimental testing in the lab, we have developed a control algorithm for multi-rotor with overhanging load, which works very satisfactorily in simulations. This is a continuation of the controller mentioned above based on "reactive-based control" The solution is based on dividing the dynamic model into subsystems; multi-rotor dynamics in free flight, translational dynamics for the load, and rotational dynamics for the load. This makes it possible to decouple the load on the multirotor, and use reactive forces to compensate for oscillations. We envisage that the solution will be implemented in the lab during 2022, after the necessary verification of our dynamic model has been completed. This also requires the development of larger drones that can be used in the laboratory, for carrying out more realistic tests. In 2021, GRIFF has upgraded the «power train» (design of battery assembly, BMS (Battery management system), mains), ESC (Electronics speed Controller) and 2 layers of surface treatment. The reason for this is to be able to withstand extra stress during loading operations (industrial level) and withstand seawater and salt environment.

-

Et risikoelement ved offshore operasjoner er heising fra rigger til supplybåt. Supplybåten må ligge under riggen, og medfører forhøyet risiko for kollisjon mellom rigg og båt. I dette prosjektet vil vi utvikle og demonstrere en drone som kan løfte tung last mellom rigg og supplybåt sikrere enn ved konvensjonelle kranløft, fordi supplyfartøyet kan ligge et godt stykke unna riggen og risiko for kollisjon reduseres. Griff Aviation AS utvikler og produserer droner som har kapasitet på flere hundre kilo nyttelast, primært mot forsvarsmarkedet. Disse har ikke vært utprøvd i maritim sammenheng. For at sikkerheten skal økes i forhold til konvensjonelle kran-løft, må løfte-dronen kunne operere sikkert under værforhold som minst er innenfor de rammer som begrenser dagens operasjoner. Dvs. at systemet må kunne operere sikkert i vind, dårlig sikt, mørke, og under hiv og rulling på båt og rigg. Disse begrensningene forutsetter stor grad av automasjon, og at take-off, landing og last-overlevering må også kunne foregå på en båt som ikke ligger i ro. Den viktigste FoU utfordringen i prosjektet er å videreutvikle systemet slik at det kan startes og opereres fra en bevegelig, maritim plattform. Autopiloten som brukes for å stabilisere dronen forutsetter at systemet står i ro ved oppstart. Dette vil vi komme rundt ved å utvikle en stabilisert platform for start, som er plassert i en container på dekk som vil fungere som dronens hangar. Flere forskningsutfordringer er ruteplanlegging for løfting av last mellom rigg og supplybåt, inkludert dynamiske modeller for interaksjon mellom drone, underhengende last og bevegelige landingsplattformer. Prosjektet er internasjonalt banebrytende og vil effektivisere maritime operasjoner som innebærer løft av små og mellomstor cargo. Oppnåelse av hovedmålet i prosjektet vil gi norske miljøer en ekstra fjær i hatten ved utvikling av nyskapende, avansert teknologi. Noe som vil styrke norsk industri i et krevende internasjonalt offshoremarked.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2