Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunnskap, fiksjon og fakta - utfordringer for antropologien. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018

Awarded: NOK 0.13 mill.

Kommunikasjon er en forutsetning for fellesskap i verdi- og virkelighetsoppfatninger og dermed for integrasjon i kultur og samfunn. Lenge tenkte mange at begreper som «modernisering» og «globalisering» sammenfatter generelle og homogeniserende utviklingstendenser der veksten av kommunikasjonsrommet basert i moderne medier inngår som et aktivt element. På denne bakgrunn er det et paradoks at den seneste utviklingen på denne fronten ikke bekrefter dette bildet. Internettet og et voksende utvalg av sosiale medier (Facebook, Twitter, Snap Chat, osv.) har i stadig større grad blitt assosiert med såkalte «ekkokamre», det vil si innsnevringer av horisontene for menneskers verdi- og virkelighetsoppfatninger. I mange sammenhenger ser vi en større fokusering på nødvendigheten av å skille mellom fiksjon og fakta ? sant og usant ? mens forutsetningene for slike vurderinger kanskje har blitt vanskeligere. Begrepet «alternative fakta» minner oss på at kulturelle skillelinjer nå synes å framstå som mer betydelige enn hva de nødvendigvis gjorde noen tiår tilbake. Antropologiens tradisjonelle fokuseringer på kulturelle og sosiale «grenser» kan i mange sammenhenger tolkes til å bekrefte denne betydningen. Et kunnskapsperspektiv på kulturbegrepet kan imidlertid gjøre det lettere å se kontinuiteter like vel som avgrensninger. I sammenheng med den nye medievirkeligheten strever imidlertid slike innsikter med å gjøre seg gjeldende. Selv om etterspørselen etter «kunnskap» ? spesielt i form av «fakta» ? gjør antropologien relevant i mange sammenhenger, har antropologer sjelden enkle og entydige svar på kompliserte spørsmål. Vi må imidlertid forholde oss til at slike svar har blitt svært tilgjengelige. Konferansen vil fokusere på hvordan antropologer bør gjøre dette på mange ulike felter der kontrasteringer av fiksjon og fakta utfordrer oss.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam