Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte i forbindelse med etablering av næringsrettet forskingssamarbeid mellom NMBU og NUS innen membranprosesser

Alternative title: Internasjonalt samarbeid om membranprosesser i vannbehandling for fremragende forskning og utdanning.

Awarded: NOK 19,932

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder i vann og avløpsrensing, som for eksempel fjerning av farge fra råvann fra innsjøer. Små poreåpninger i membraner kan tettes både på grunn av partikler i vann og på grunn av andre biologiske og kjemiske prosesser. Forskere og industrien jobber kontinuerlig med forbedring av membranmaterialer, drift og rengjøringsprosedyrer, og utforske nye anvendelser i retning nano-skala osv. Bruk av membranprosesser i Norge er stadig mer populært etter de seneste teknologiske utviklingene. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) har, som et av de ledende kunnskapssentrene for vannbehandling i Norge, besluttet å styrke sin kapasitet med målsettingen om å bli en internasjonalt anerkjent spesialistgruppe på membranprosesser. MEMPREX prosjektet finansieres via Forskingsrådets program for Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) og bistår NMBU med å nå ambisiøse mål ved å etablere et samarbeidskonsortium med eksperter fra internasjonalt ledende ekspertsentre i USA, Canada, Japan og Kina. Målet med MEMPREX prosjektet er å etablere et internasjonal, tverrfaglig og nyskapende forsknings- og utdanningssamarbeid, som fører til etableringen av et virtuelt membrankompetanse nettverk med hovedbase i Norge. Mobilitetaktiviteter, utvikling av nye læremidler, student forskningsprosjekter, felles seminarer, workshops og industrisamarbeid vil være blant de planlagte aktivitetene. Med et team bestående av ledende spesialister med fagkunnskap og høy suksessrate innen forskningssøknader vil MEMPREX etablere et meget konkurransedyktig konsortium som sikter på å sikre et bærekraftig forskningssamarbeid som strekker seg forbi dette 3 årige prosjekt.

Membranprosesser blir mer og mer aktuelt for rensing av drikkevann og avløpsvann, også i Norge. Flere universiteter i industriland har etablert solide forskningssenter med god kompetanse og NMBU har en ambisjon om å bygge opp et virtuell center of excellence i membranprosesser. NFR-INTPART prosjektet MEMPREX og BILAT prosjektet RECOVER bidrar til denne prosessen. Center for Water Research (CWR) ved National University of Singapore er et av de ledende forskningssentrene med betydelig involvering av næringslivspartnere. Prosjektets ambisjon er å analysere og lære forretningskonseptet til CWR, samt etablere kontakter med CWR og deres industripartnere for videre FoUoI samarbeid. Det forventes etablering av samarbeid mellom industripartnere i Singapore og Norge, og å skape motivasjon hos alle partnere til å søke EU Horizon 2020 og forskningsfinansiering både i Norge og i Singapore.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen