Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley vil etablere nye, strategiske samarbeid med relevante miljø i Houston innen teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Number:

283140

Project Period:

2017 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, USA, en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til deltakelse på konferansen er det planlagt møter med ledende FoU- og innovasjonsmiljø i Houston. Reisen er forankret i Subsea Valleys nye strategi 'Engineering the Future' frem mot 2025, og støtter også opp under hovedmålene i NCE Energy Technology. Her er fokuset på å utnytte kompetansebasen i klyngen i en bredere portefølje av energimarkeder, og stimulere til økt innovasjon og entreprenørskap, FoU, internasjonalisering og teknologioverføring. Prosjektet vil øke kunnskapen om NCE Energy Technology og det verdensledende, norske teknologi- og engineeringmiljøet i en av de viktigste energihubene i verden, Houston. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom NCE Energy Technology og relevante FoU-miljø i Houston innen energi, teknologi, innovasjon, tech transfer og utdanning, og i tillegg styrke de allerede eksisterende samarbeidsrelasjonene. Målrettet møtevirksomhet kan konkretiseres i skisser til prosjekter.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen