Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2018

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Number:

283168

Project Period:

2017 - 2018

Location:

Subject Fields:

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for tredje gang. I 2018 er arrangementet planlagt å vare over 4 dager, 12.-15. februar 2018. Konferansen arrangeres i samarbeid med Legemiddelindustrien (LMI), Oslo universitetssykehus (OUS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune. Denne søknaden gjelder støtte til 13. 14., og 15. februar som Universitetet i Oslo har hovedansvar for. Konferansen er en del av UiOs store tverrfaglige satsing på livsvitenskap der målet er å drive fremragende forskning, utdanning og innovasjon. Konferansen i 2016 handlet mest om å vise at UiO har alle fagdisiplinene som trengs for å lykkes med å bygge opp en sterk tverrfaglig satsing på livsvitenskap. Konferansen i 2017 handlet om å synliggjøre hvordan ulike aktører kan bidra til at Osloregionen blir et kraftsenter for livsvitenskap og hvilken ressurs det planlagte livsvitenskapsbygget kan bli for ulike aktører. I 2018 handler det om «investing in health og environment» på flere ulike plan, investering i kompetanse, godt samarbeid for økt kvalitet i forskning og økt grad av innovasjon og investering i oppstartsbedrifter

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping