Back to search

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 lokale prosjektmidler 2018-19

Alternative title: Inven2 FORNY2020 local project funds 2018-19

Awarded: NOK 48.1 mill.

Project Number:

283531

Project Period:

2018 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

Inven2 commercializes research results from the University of Oslo, Oslo University Hospital and the other health enterprises in Helse Sør-Øst. Local project funds are an essential tool for determining what results are expected to be a useful product in a real market. It also enables further progress in innovation projects until other public or private funding is secured. Inven2 shall: - define product and market potential for commercializable research results - choose a strategy for rights assurance and ensure that innovations become legally protected where deemed necessary - lead the process towards commercial exploitation, including negotiating, entering into and following up agreements with third parties in commercialization projects. - apply funds from relevant sources of funding for innovation projects and be project managers when required by the financier for possible allocation of external funds. - hold a competence profile tailored to the business of UiO and OUS. - transfer revenue from commercialization and company establishment to the owners - manage the owners' shares until any sale.

Lokale prosjektmidler har vist seg å være instrumentelle for Inven2 i forrige periode i forhold til å fremme prioritering mellom Inven2 sine mange prosjekter. Lokale prosjektmidler sørger for at vi på et tidligere tidspunkt får avklart kommersiell verdi, og at vi bedre gjør en hensiktsmessig rettighetssikring. I forrige periode ble midlene brukt på rundt 60 prosjekter, og vi allerede har begynt å gjøre verdifulle kommersielle exiter fra disse. De siste par årene har det skjedd en kraftig økning i innovasjonsfokus i de institusjoner Inven2 er TTO for. UiO har flere konvergensmiljøer, egen pott med innovasjonsmidler, etablert mange innovasjons-PhD stillinger og nylig rullet ut UiO SPARK sammen med Inven2. UiO SPARK bygger på Stanford sin modell og har som hensikt å øke output av selskaper, lisenser og klinisk nytte. OUS har etablert helseinnovatørskolen og strukturert om idépoliklinikken. Dette tilsammen gir store indre drivkrefter for forskere og klinikere i å involvere seg med innovasjon og kommersialisering. Vi begynner å se resultatet av dette i vår prosjektportefølje, med en økning i antall prosjekter av høy potensiell verdi. Det er også i disse prosjektene det potensielt ligger til rette for nye forskningsbaserte selskaper. Inven2 vil bruke de lokale prosjektmidlene for perioden 2018-2020 til, på best mulig måte, å kunne håndtere denne endringen i prosjektporteføljen, da disse prosjektene krever større innsats og oppfølging. Det er også kritisk at vi raskt kan avklare om disse tidligfaseprosjektene faktisk har livets rett fra et kommersielt ståsted, slik at både Inven2 og institusjonene kan prioritere de på en god måte. Inven2 forventer at det i løpet av perioden vil skje en økning både i antall nye forskningsbaserte selskaper og i antall lisenser, hvor hver enkelt av disse lisensene har en livstidsverdi på 10 millioner kroner eller mer sammenlignet med forrige periode. I dag har vi rundt 35 prosjekter i denne kategorien.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020