Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-støtte til aktiviteter innen H2020 i 2018 på VID

Awarded: NOK 0.11 mill.

Det jobbes mot en søknad i forbindelse med kommende utlysninger innenfor Societal challenges. Fagmiljøene innen helse ved VID har allerede begynt med forberedelsene til disse utlysningene. Nettverk er under etablering, og det jobbes allerede med hovedmål og tema for to søknader. Det er også viktig for VID å jobbe med en bredspektret kompetanseheving. Dette inkluderer forskere, forskningsadministrasjonen, samt øvrig administrativt personale. Aktuelle forskere vil bli oppfordret til å søke om Marie Sklodowska Curie-stipend, og vi vil også søke om COST action-funding til nettverksbygging. Forskningsadministrasjonen vil spisse sin kompetanse når det gjelder H2020 og relevante utlysninger, og også andre ansatte vil få tilbud om relevant kursing. Det vil bli avholdt informasjonsmøter på alle studiesteder i samarbeid med NFR og med EU-enheten ved Universitetet i Stavanger, som VID har et samarbeid med. Det er allerede planlagt et møte om migrasjon i januar ved VID Stavanger - i samarbeid med UiS - og NCP Øydis Hagen er invitert til dette møtet. VID har to sentre; Senter for diakoni og profesjonell praksis, og Senter for misjon og globale studier. Phd-studentene ved VID er tilknyttet ett av disse sentrene, i tillegg til at sentrene har et utstrakt og integrerende samarbeid med fagmiljøene på tvers av VID. VID har også tre fakulteter, fakultet for teologi og verdibasert ledelse, fakultet for sosialfag og fakultet for helsefag. En fagperson ved fakultet for helsefag vil få dedikert tid til arbeid med H2020 og forberedelse til mulige søknader. VID ønsker å være kjent som en kvalitetsinstitusjon med kompetente medarbeidere og motiverte og engasjerte ansatte og studenter. VID har markert høye forskningsmessige ambisjoner, og ønsker i den forbindelse å støtte utviklingen av forskere og forskningsgrupper med et fremragende potensial og/eller av høy internasjonal kvalitet. Deltakelse i H2020 anses som et vesentlig virkemiddel i denne sammenhengen.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020