Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2018

Awarded: NOK 0.22 mill.

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 i 2018. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulike konsortsier for å søke EU-prosjekter. NORSØK skal delta på to arrangement i regi av TP-Organic i 2018 og to faglige konferanser/samarbeidsarenaer for å posisjonere seg som attraktiv samarbeidsparter for å søke prosjekt finansiert av H2020. NORSØK arbeider for å delta i tre ulike prosjektsøknader til H2020 i 2018. NORSØK sin rolle vil være arbeidspakkeleder og/ eller prosjektmedarbeider. Prosjektene det søkes midler om skal være prioritert i NORSØK sin gjeldende strategiske plan.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020