Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2018 - Nordlandsforskning

Awarded: NOK 0.55 mill.

Prosjektet støtter opp under konkrete søknadsløp til H2020 utlysninger for 2018 på forskningsområder der instituttet har særlig spisset kompetanse og er i posisjon til å få gode og interessante forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Det er lagt opp til flere deltakere, arbeidsgruppeledere og koordinator. Prosjektet støtter også opp under allerede strategisk jobbing for å få øket prosjektportefølje fra europeiske forskningprogrammer som H2020. Posisjonering er forankret i strategi og styres av ledergruppa. Instituttets "EU-ambassade" koordinerer arbeidet og er pådriver for aktiviteter som er satt opp. Midlene benyttes til intern kunnskapsbygging og ekstern relasjonsbygging mot interessante ledende miljøer på områder som er relevant for forskningsgruppene Næring, Velferd og Miljø.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020